ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

กองช่าง

                       
                   
                

นายวิมาน  ฐานวิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง

       
                     
                 
     

นางสาวอมรรัตน์ ยศจำรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักธุรการกองช่าง

         

นายอภิวิทย์ พุดขุนทด
ผู้ช่วยช่างโยธา