ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

กองช่าง

                       
                   
                

นายวิมาน  ฐานวิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง

       
                     
                 
     

นางสาวอมรรัตน์ ยศจำรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักธุรการกองช่าง

         

นายอภิวิทย์ พุดขุนทด
ผู้ช่วยช่างโยธา