ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

วิสัยทัศน์

 

"การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำเพียงพอ มีความรู้และอนามัย

 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมให้บริการประชาชน"