ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

วิสัยทัศน์

 

"การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำเพียงพอ มีความรู้และอนามัย

 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมให้บริการประชาชน"