ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ส.2561-2564 สำหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

รายละเอียดโครงการ

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564

 

สำหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐสาหกิจ องค์กรประชาชน