ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-876-554>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ภาพกิจกรรม อบต.ดงบัง

4-1-2565
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 7 ครั้ง
2022-12-06-05-58-36
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 พนักงานส่วนตำบล...
เปิด 9 ครั้ง
15
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 วันที่ 29 พฤศจิกายน...
เปิด 10 ครั้ง
2022-11-19-01-07-51
วันที่ 18 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นายชูวิทย์ ร่องแซง...
เปิด 12 ครั้ง
2022-11-16-06-16-27
 วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 16.00 น. นายชูวิทย์  ร่องแซง...
เปิด 12 ครั้ง
2022-11-16-06-14-07
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565นำโดยนายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 11 ครั้ง
2022-11-09-07-05-56
วัน อังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย...
เปิด 13 ครั้ง
2022-11-03-06-27-32
รียนผู้บังคับบัญชา วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชูวิทย์ ร่องแซง...
เปิด 13 ครั้ง
2022-11-03-06-23-28
ยนผู้บังคับบัญชาวันที่ 28 กันยายน 2565เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 12 ครั้ง
2022-11-03-06-21-33
เรียน ผู้บังคับบัญชาตามที่ได้มอบหมายให้นายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายก อบต.ดงบัง...
เปิด 11 ครั้ง
2022-11-03-06-19-23
เรียน ผู้บังคับบัญชา ข้าพเจ้านายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 11 ครั้ง
2022-11-03-06-16-15
เรียน ผู้บังคับบัญชา นายชนัญญู ศรีณรงค์ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล...
เปิด 11 ครั้ง
2022-11-03-06-13-56
เรียนผู้บังคับบัญชา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00...
เปิด 11 ครั้ง
2022-08-30-11-56-14
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุวันที่ 30 สิงหาคม 2565ณ...
เปิด 20 ครั้ง
2565-2
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 25-26 สิงหาคม 2565 ณ วัดเปลื่อยใหญ่...
เปิด 18 ครั้ง
2022-07-30-13-18-09
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายคมสัน รองเมือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง...
เปิด 26 ครั้ง
2022-07-25-10-18-50
วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 นายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 21 ครั้ง
2565
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยนายชูวิทย์ ร่องแซง...
เปิด 37 ครั้ง
2022-07-01-04-49-34
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยนายชูวิทย์ร่องแซง...
เปิด 37 ครั้ง
2022-06-28-07-36-34
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยท่านชูวิทย์ ร่องแซง...
เปิด 39 ครั้ง
2022-06-23-08-36-24
        องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยท่านชูวิทย์ ร่องแซง...
เปิด 43 ครั้ง
2022-06-21-07-55-20
นที่ 21 มิถุนายน 2565นำโดย ท่านชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 35 ครั้ง
7
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นำโดยท่านชูวิทย์ ร่องแซง...
เปิด 48 ครั้ง
2022-06-14-04-48-08
วันที่13มิ.ย.65 เวลา14.00น.นำโดยนายชูวิทย์ ร่องแรง นายกอบต.ดงบัง พร้อมด้วย...
เปิด 40 ครั้ง
2022-06-09-15-06-55
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง โดยท่านนายกชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 40 ครั้ง
2022-06-08-01-39-03
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังโดยท่านนายกชูวิทย์...
เปิด 36 ครั้ง
2022-06-02-02-00-25
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายกชูวิทย์ ร่องแซง...
เปิด 36 ครั้ง

ข่าวจาก กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

:::ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:::

ข่าวผู้บริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  • สถ. เตรียมความพร้อมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เน้นย้ำแนวคิดจิตอาสาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิต
  • อธิบดี สถ. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 5
  • สถ. ร่วมประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน
  • สถ.เตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • สถ. ร่วมประชุมหารือในการสนับสนุนการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงฯ ต่อ ครม. โดยไม่มีการลงมติในส่วนของ มท.

ข่าวราชการ

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ