ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

งานสาธารณภัย

                       
                   
                

นายทินกร คงน้อย

เจ้าพนักงานป้องกัน

       
                     
               
     

นายณรงค์ศักดิ์ ปราบพาล พนักงานขับรถบรรทุกฯ

   

นายธีรวุฒิ ปลื้มญาติ

คนงานประจำรถ

   

นายประสิทธิ์ เหล่าลิ้ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

 
                     
                   
      นายศักดฺ์สิทธิ์ เสนาเวียง พนักงานสูบน้ำ