ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

งานสาธารณภัย

                       
                   
                

นายทินกร คงน้อย

เจ้าพนักงานป้องกัน

       
                     
               
     

นายณรงค์ศักดิ์ ปราบพาล พนักงานขับรถบรรทุกฯ

   

นายธีรวุฒิ ปลื้มญาติ

คนงานประจำรถ

   

นายประสิทธิ์ เหล่าลิ้ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

 
                     
                   
      นายศักดฺ์สิทธิ์ เสนาเวียง พนักงานสูบน้ำ