ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

งานสาธารณภัย

                       
                   
                

นายทินกร คงน้อย

เจ้าพนักงานป้องกัน

       
                     
               
     

นายณรงค์ศักดิ์ ปราบพาล พนักงานขับรถบรรทุกฯ

   

นายธีรวุฒิ ปลื้มญาติ

คนงานประจำรถ

   

นายประสิทธิ์ เหล่าลิ้ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

 
                     
                   
      นายศักดฺ์สิทธิ์ เสนาเวียง พนักงานสูบน้ำ