ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ผู้บริหาร

               
           
     

นายชูวิทย์  ร่องแซง

นายก อบต.ดงบัง

085-011-6572

     
             
           
     

นายดำรงค์  จาวสุวรรณวงษ์  

ปลัด อบต.ดงบัง

086-240-7196

     
             
         
 

นายชนัญญู  ศรีณรงค์

รองนายก อบต.ดงบัง

061-973-887

     

นายเปลี่ยน เชื้อสามารถ

รองนายก อบต.ดงบัง

082-859-0016