ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180

 

พื้นที่   33.23 ตารางกิโลเมตร

 

ประชากรทั้งหมด      4,521 คน

 

         ชาย    2,240  คน

         หญิง   2,281  คน