ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180

 

พื้นที่   33.23 ตารางกิโลเมตร

 

ประชากรทั้งหมด      4,521 คน

 

         ชาย    2,240  คน

         หญิง   2,281  คน