ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ

อบต.ดงบัง  ม.3 ต.ดงบัง  อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ 36180

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์/โทรสาร  044-876554

 

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018570752586