ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

                       
                   
             นางสาวอภิรักษ์ บุญรักษา นักวิชาการตรวจสอบภายใน