ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

อบรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี และพิจารณางบประมาณประเภทต่างๆ

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565
นายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง และพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
ร่วมจัดฝึกอบรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี และพิจารณางบประมาณประเภทต่างๆ เพื่อการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรสาธารณะ ให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง
และการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับ ฝ่ายบริหาร ,ประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาฯ และบุคลากรท้องถิ่น โดยมี นายทรงกด ระดากุล ท้องถิ่นอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมสัมมนา
ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย