ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ออกบูธการจัดจำหน่ายสินค้า บริเวณเฮือนไม้หมาก อัตลักษณ์ของอำเภอคอนสาร

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยนายชูวิทย์ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนันฯ ผู้ใหญ่ฯ ผู้ช่วยฯ กลุ่มหม่อนไหมตำบลดงบัง กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านฝายดินสอ และพนักงานฯ ได้ ออกบูธการจัดจำหน่ายสินค้า บริเวณเฮือนไม้หมาก อัตลักษณ์ของอำเภอคอนสาร และ การแสดงสะออนคอนสาร ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565