ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

สืบสานต่อยอด อาชีพหม่อนไหม ดงบังร่วมใจ ชุมชนพอเพียง

วันที่ 28 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. นำโดยท่านชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มอบหมายให้นางสาวอภิรักษ์ บุญรักษา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนางสาวทัศนีย์ ตราเงิน ตำแหน่ง ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน เข้าร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามการรับตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน โครงการ "สืบสานต่อยอด อาชีพหม่อนไหม ดงบังร่วมใจ ชุมชนพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง ต.ดงบัง