ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขออนุญาตก่อสร้างโรงอิฐบล็อก ม.7

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
นำโดยท่านชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มอบหมายนายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมประธานสภาอบต.ดงบัง และพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขออนุญาตก่อสร้างโรงอิฐบล็อก ม.7 บ้านโนนหว้านไพร