ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ลงพื้นที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามหนังสือร้องเรียนมายัง อบต.ดงบัง

วันที่13มิ.ย.65 เวลา14.00น.
นำโดยนายชูวิทย์ ร่องแรง นายกอบต.ดงบัง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอคอนสาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกฯอบต.ดงบัง เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามหนังสือร้องเรียนมายัง อบต.ดงบัง บัดนี้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายได้ยินดีตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยเเล้วด้วยดีเพื่อประโยชน์สุขในการอยู่ร่วมกันของประชาชน