ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

พิธีทำบุญเมืองคอนสาร กลุ่มเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง โดยท่านนายกชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองคอนสาร กลุ่มเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านฝายดินสอ ร่วมแสดงสินค้า ณ.วัดเจดีย์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ