ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายกชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง คณะผู้บริหาร ส.อบต. พร้อมด้วยพนักงาน/เจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ซ่อมแซม

ปรับปรุงถนนตลอดจนปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมสวยงาม หน้าบ้านน่ามอง เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน