ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังโดยท่านนายกชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มอบหมายให้นายสาธิต ตรงประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายวิมาน ฐานวิเศษ ผอ.กองช่าง พร้อมบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณสำนักงาน พร้อมทั้งปิดศูนย์พักคอยตำบลดงบัง (CI)