ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

สนับสนุนและส่งมอบเตียง ให้กับทางศูนย์พักคอยตำบลดงบัง

 วันที่ 21 มีนาคม 2565
เวลา 15.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยนายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ งานป้องกันฯ งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ได้สนับสนุนและส่งมอบเตียง ให้กับทางศูนย์พักคอยตำบลดงบัง (CI)