ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ส.อ.จำเริญ ศรีขรา รองนายกฯ และพนักงานอบต.ดงบัง ได้ลงพื้นที่ในการสร้างฝายมีชีวิต

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยนายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายกฯ พร้อมด้วยส.อ.จำเริญ ศรีขรา รองนายกฯ และพนักงานอบต.ดงบัง ได้ลงพื้นที่ในการสร้างฝายมีชีวิต ร่วมกับนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร หน่วยงานราชการ จิตอาสา ณ บ้านนาบัว ม.9 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ