ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

อบต.ดงบัง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.00 น.
นำโดยนายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมด้วยงานป้องกันฯ งานสาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดงบัง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)