ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยนางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ใช้กระเป๋าผ้า แก้วน้ำ เพื่อลดโลกร้อน

 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยนางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ใช้กระเป๋าผ้า แก้วน้ำ เพื่อลดโลกร้อน