ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 7 มกราคม 2565
เวลา 09.00น.
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ