ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 7 มกราคม 2565
เวลา 09.00น.
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ