ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ลงพื้นที่สุ่มตรวจ ATK ให้กับเจ้าของแผงค้าที่มีความเสี่ยง

 วันที่ 30 ธันวาคม 2564
เวลา 07.30 น.
นางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มอบหมายให้งานสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดงบัง ลงพื้นที่สุ่มตรวจ ATK ให้กับเจ้าของแผงค้าที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 ณ ตลาดแม่หนูใย หมู่ที่ 3 บ้านฝายดินสอ ต.ดงบัง ผลเป็นลบทั้งหมด