ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ออกตรวจและให้กำลังใจจุดบริการประชาชน ด่านป้องกันและขออุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ออกตรวจและให้กำลังใจจุดบริการประชาชน ด่านป้องกันและขออุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ