ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ออกตรวจและให้กำลังใจจุดบริการประชาชน ด่านป้องกันและขออุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ออกตรวจและให้กำลังใจจุดบริการประชาชน ด่านป้องกันและขออุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ