ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

การดำเนินการ "kick off สร้างฝายมีชีวิต 1 ตำบล 1 ฝาย ขยายผล จากป่าโล่ใหญ่

 

วันนี้ 24 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 น.
นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังให้การต้อนรับ นายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดจังหวัดชัยภูมิ ในโอกาสลงพื้นที่อำเภอคอนสาร
ลำห้วยยาง บ้านมอตาเจ๊ก หมู่ 14 ตำบลห้วยยาง
เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รัฐวิสากิจ อปท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาฯ ในการดำเนินการ "kick off สร้างฝายมีชีวิต 1 ตำบล 1 ฝาย ขยายผล จากป่าโล่ใหญ่ ชัยภูมิ สู่พื้นที่อำเภอคอนสาร" อำเภอคอนสารได้กำหนดเป้าหมายการ kick off พร้อมกันในวันนี้จำนวน 9 จุด
โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ผกก. สภ.ห้วยยาง หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คอนสาร และกำนันตำบลดงบัง ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้ช่วยฯ จิตอาสาฯร่วมต้อนรับ