ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดงบังออกสำรวจ🏡🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย

📣📣🔊งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดงบังออกสำรวจ🏡🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อประเมินภาษีประจำปี 2565 🙏