ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดงบังออกสำรวจ🏡🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย

📣📣🔊งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดงบังออกสำรวจ🏡🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อประเมินภาษีประจำปี 2565 🙏