ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง