ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

กิจกรรมเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี

วันที่ 14 ธันวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี