ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประชุมเพื่อหารือ ”ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 1 ครัวเรือน 1 ตำบล

 

 วันที่ 8 ธันวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประชุมเพื่อหารือ ”ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 1 ครัวเรือน 1 ตำบล” ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอคอนสาร พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้ช่วยฯ