ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

จิตอาสา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ชาวบ้าน ร่วมกันซ่อมแชมฝายมีชีวิต

3 ธันวาคม 2564
เวลา 10.00น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังสนับสนุนทรายจำนวน24คิว
นำโดยนางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำจิตอาสา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ชาวบ้าน ร่วมกันซ่อมแชมฝายมีชีวิต เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่ ที่บ้านท่าขอนแดง ม. 6 ตำบลดงบัง
ตามโครงการ1ตำบลต่อฝายมีชีวิต1แห่ง ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ