ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ออกตรวจเยี่ยม หน่วยเลือกตั้งทั้ง 8 หน่วย ในพื้นที่ตำบลดงบัง

28 พฤศจิกายน 2564
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง และคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ออกตรวจเยี่ยม หน่วยเลือกตั้งทั้ง 8 หน่วย ในพื้นที่ตำบลดงบัง