ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประชุมหาแนวทางร่วมกันในการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้ามาฉีดวัคซีน

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร ประธานประชุมหาแนวทางร่วมกันในการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้ามาฉีดวัคซีน ตามมาตรการของรัฐบาล ให้ได้ 80% และได้ให้ผู้ใหญ่บ้านสำรวจผู้ที่จะเดินทางจากต่างจังหวัดที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมี สาธารณสุขอำเภอ ปลัด อบต.ดงบัง ผอ.รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่ อสม. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย