ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 น.
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ นำโดยนางนฤชล พิมเพ็ง ผผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังและพนักงานส่วนตำบล
จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง