ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้กักตัวเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
นางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง พนักงานข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดฯ และอสม.
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้กักตัวเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และด้านกักเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้กักตัว 14 วัน เนื่องจากเป็นผู้มีภาะวะเสี่ยงสูงจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019