ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

“นุ่งซิ่น สวมใส่ผ้าไทย”

 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง" นำโดยนางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พนักงานเจ้าหน้าที่ฯร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย “นุ่งซิ่น สวมใส่ผ้าไทย” เพื่ออนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตไทย