ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

มอบถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดไทย เพื่อมอบให้แก่คนพิการทางการเห็น

 

 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พนักงานเจ้าหน้าที่ฯออกเยี่ยมให้กำลังใจ และได้รับมอบถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดไทย เพื่อมอบให้แก่คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตตำบลดงบัง ซึ่งมีผู้พิการทางการเห็น 2 ราย ผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย