ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

มอบถุงยังชีพ ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลดงบัง

 

 วันที่ 21 ต.ค.2564
นางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อม นายมานพ ทิพย์รักษ์ ปลัดอำเภอ ,ท้องถิ่นอำเภอคอนสาร ,เจ้าหน้าที่ฯ ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ
ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลดงบังดังนี้
1.บ้านดงบัง ม.1( 111) ราย ณ ศาลากลางบ้านดงบัง
2.บ้านท่าขอนแดง ม.6( 10 ) ณ ศาลากลางบ้านท่าขอนแดง
3.บ้านโนนหว้านไพร ม.7( 3 ) ที่บ้านผู้ประสบภัย
4.บ้านทรายสะอาด ม.5 (13) ณ โรงเพาะเห็ด
5.บ้านนาบัว ม.9 (6)ราย ที่บ้านผู้ประสบภัย