ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

กิจกรรม kick off ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง เพื่อค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก

วันที่ 20 ตุลาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้เข้าร่วมกิจกรรม kick off ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง เพื่อค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก (Active Case Finding : ACF) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย แม่ค้า ร้านค้าในชุมชน