ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการระดับตำบล(กต.)

12 ตุลาคม 64
เวลา 09.00น.

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการระดับตำบล(กต.)โดยมีนางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเข้าร่วมประชุมแนะนำตัวย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง และชี้แจงข้อราชการที่ได้รับแจ้งมาในเรื่องการสำหรวจพื้นที่การเสียหายหลังน้ำลดในด้านพืช,ด้านประมงเน้นให้ผญ.ตรวจสอบให้ละเอียดให้คณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งในการสอบพท.จริงพิจารณาให้รอบคอบก่อนเช็นรับรอง
และเรื่องกาดอย่าตกให้ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิคปฏิบัติสวมแมสทุกครั้งออกนอกบ้านเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆลงทะเบียนแอฟหมอชนะหอกระจ่ายข่าวบ่อยๆครั้งประชุม
ณ.ศาลากลางบ้านท่าขอนแดงหมู่6ต.ดงบังอ.คอนสารจ.ชัยภูมิ