ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลดงบัง

 

เรียนผู้บังคับบัญชา
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 27 ก.ย.64
เวลา 13.00 น.
นายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ กำนันตำบลดงบัง สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ แพทย์ตำบลดงบัง
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลดงบัง ดังนี้

1) ม.5 บ้านทรายสะอาด
2) ม.6 บ้านท่าขอนแดง
3) ม.7 บ้านโนนหว้านไพร
4) ม.9 บ้านนาบัว