ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2564ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ