ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2564ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ