ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) โดยมีนายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเป็นประธานในการประชุม

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง