ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) โดยมีนายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเป็นประธานในการประชุม

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง