ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

นายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายก อบต.ดงบังได้รับมอบอำนาจจากนายชูวิทย์ ร่องแซง นายก อบต.ดงบัง ในการรังวัดชี้เเนวเขตที่สาธารณประโยชน์โนนไม้สี่

วันที่ 1 กันยายน 2564  นายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายก อบต.ดงบังได้รับมอบอำนาจจากนายชูวิทย์ ร่องแซง นายก อบต.ดงบัง

ในการรังวัดชี้เเนวเขตที่สาธารณประโยชน์โนนไม้สี่ เพื่อจัดทำแผนที่สังเขปแสดง รวม.9 วัน การรางวัดเป็นไปด้วยความเรียบดี