ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

 

โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

 

วันที่ 29 มกราคม 2563


{gallery}pic/79{gallery}