ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ปลูกไผ่มงคล เฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2563

 

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

พร้อมปลัดฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จิตอาสา 

ร่วมกันปลูกไผ่มงคล 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณที่สาธารณะโคกหินขาว