ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประชุมกองทุนเพื่อหลักสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เวลา 14.00 น.
ประชุมกองทุนเพื่อหลักสุขภาพแห่งชาติ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง