ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

วางแผนและเตรียมความการปลูกไผ่ตามโครงการ"ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้

วันที่ 29 เมษายน 2563  เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร พร้อมด้วยปลัดอำเภอ
พัฒนาการอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พนักงาน เจ้าหน้า อบต. ดงบัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดงบัง และนายประสาน
เกิดอุดม ปราชญ์ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความการปลูกไผ่ตามโครงการ"ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้"

ตามนโยยายของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้อำเภอคอนสารได้เพาะพันธุ์กล้าไผ่มงคลแล้ว เมื่อวันมาฆบูชา
จำนวน100,000 ต้นและจะดำเนินการ Kick off ปลูกกล้าไผ่ ในห้วงวันวิสาขบูชา(5 พ.ค2563) ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกหินขาว ตำบลดงบัง พื้นที่กว่า288ไร่