ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ และกิจกรรมจิตอาสา

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
นายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง และพนักงานฯร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่

และกิจกรรมจิตอาสา บริเวณ แหล่งท่องเที่ยวบ้านฝายดินสอ ม.3