ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

อบรมสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

โครงการฝึกอบรม “สานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก”
จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลดงบัง
วันที่ 27 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
สนับสนุนโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ