ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประชุมสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น

วันที่ 20 มกราคม 2563
เวลา 09.30 น. ประชุมสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัด

และในที่ประชุมได้คัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง คือ นายเนาะ ตลับนิล